Health Preventie Nederland

AVE Behandeling

healt preventie nederland

Audiovisuele entretrainment

WAT IS AUDIOVISUELE ENTRAINMENT ?

AVE betekent simpel gezegd dat geluid en licht invloed hebben op hersenactiviteit. Onderzoeken hebben uitgewezen dat de frequentie van de hersengolven verandert in de frequentie waarin geluid en licht worden toegediend. Dit noemt men ook wel de Frequentie Following Response (FFR) oftewel hersenen reageren op de frequentie van het licht en geluid.

 

Door knipperende lampjes, gemonteerd in een bril en pulserende tonen door een koptelefoon, kunnen we onszelf rustig mee laten nemen naar verschillende bewustzijnsstaten. Na een korte periode beginnen de hersenen te resoneren oftewel zich te spiegelen op dezelfde frequentie als de stimulatie. Dit is Audio Visuele Entrainment oftewel AVE. Door AVE ervaart u zichzelf op een nieuwe en aangename manier.

Veel gebruikers van AVE ervaren:

 • diepe ontspanning en tegelijkertijd meer energie.
 • visuele sensaties, kleuren en patronen.
 • het gevoel van ‘geaard’ zijn en kalmte.
 • mentale helderheid bij het oplossen van problemen.

Hoe en waarom doen deze gevoelens zich voor?

Verschillende veranderingen vinden plaats tijdens en na een AVE-sessie met een Mind-Machine: Het eerste aspect van AVE heet dissociatie. Dissociatie is de eerste stap naar effectieve meditatie: het verjagen van gedachten en het verlies van bewustzijn van het lichaam net zoals een beoefenaar van Zen meditatie dat ervaart. Vervolgens neemt de bloedtoevoer naar het hoofd toe. De meeste cognitieve en emotionele afwijkingen hebben te maken met gebieden in de hersenen die te weinig bloed aangevoerd krijgen. Een door Fox en Reichle uitgevoerd onderzoek toont aan dat door AVE de bloedtoevoer naar de hersenen met 28 procent kan toenemen. Onder invloed daarvan verandert de EEG activiteit.
Entrainment heeft te maken met de verandering van hersengolf activiteit. EEG onderzoeken hebben de normalisering van breinactiviteit gedurende en volgend op een AVE sessie aangetoond. Op deze wijze ontstaat hersenactiviteit identiek aan die van Zen meditatie beoefenaars. Afwijkende hersengolf activiteit die gepaard gaat met klachten als depressie, angsten, ADHD, seizoensdepressie, chronische vermoeidheid, etc., wordt omgezet naar gezondere patronen door gebruik van audiovisuele entrainment.

Waarvoor kunt u AVE gebruiken?

 • Audiovisuele entrainment kan onder andere gebruikt worden voor:
 • Diepe geestelijke en lichamelijke ontspanning.
 • Stressbestrijding.
 • Fibromyalgie.
 • Chronische pijnen.
 • Premenstruele klachten.
 • Chronische vermoeidheid.
 • Depressie / Angsten.
 • Seizoensdepressie.
 • Slaapstoornissen.
 • Autisme.
 • Verbetering van concentratie en geheugen.
 • Verbetering van sportprestaties.
 • Vergroten van mentale prestaties en creativiteit.

Onze hersenen genereren vier soorten hersengolven te weten: Beta, Alpha, Theta and Delta. Hersengolven zijn kleine, elektrische trillingen met verschillende frequenties. Deze golven worden opgewekt door de hersenhelften. De golven worden gemeten in trillingen per seconde, de eenheid hiervan wordt Hertz (Hz) genoemd, en kan worden gemeten met EEG-apparatuur.
Verschillende hersengolffrequenties hangen samen met verschillende staten van bewustzijn. We kunnen hierbij de volgende indeling maken:
Beta hersengolffrequenties 13-20 Hz De Betagolven worden geassocieerd met een normale, alerte en wakkere bewustzijnstoestand. De aandacht is gericht op de externe omgeving en concrete problemen oplossend. U bent hoogstwaarschijnlijk in de “Beta staat” wanneer u dit leest.
Alpha hersengolffrequenties 8-13 Hz Alphagolven treden op als iemand zich volledig ontspant, wanneer de ogen gesloten zijn. Alpha golven produceren vredige gevoelens, warme handen en voeten, een gevoel van welbehagen, bevorderd een goede slaap, reduceert angsten en stimuleert ons immuunsysteem. Theta hersengolffrequenties 4-7 Hz Theta verschijnt als het bewustzijn wegglijdt naar sufheid. Thetagolven worden gevonden in staten van diepe ontspanning, waarbij de aandacht volledig naar binnen is gericht. Theta activiteit wordt ook wel geassocieerd met bruisende creatieve inzichten, Twilight (“slaap”) leren en heldere mentale beelden. Deze staat wordt ook gevonden in meer ontwikkelde mediterenden oscilleren tussen 4 en 8 Hz.
Delta hersengolffrequenties ½-4 Hz De deltastaat is de langzaamste van de hersengolven activiteiten. Het wordt gevonden gedurende diepe slaap en heel soms in heel ervaren mediterenden.
Een gezond stel hersenen genereert de juiste hersengolven voor een situatie. Bijvoorbeeld, als we lezen, zullen gezonde hersenen voor het merendeel Beta hersengolven genereren. Door stress, chemische onbalansen, genetica etc. kunnen mensen niet de juiste hersengolven genereren voor bepaalde activiteiten.
Bijvoorbeeld mensen met Attention Deficit Disorder (ADD) produceren een overvloed aan Theta hersengolven terwijl ze lezen in plaats van Beta hersengolven die nodig zijn om te lezen. Dit is omdat mensen met ADD Beta hersengolven onderdrukken. Ze moeten hun Beta hersengolven verhogen wat de reden is waarom echte gevallen van ADD reageren op een stimulant zoals Ritalin. AVE is een alternatief voor deze medicijnen. Een ander voorbeeld van het ongepast produceren van hersengolven is depressie. Mensen die aan depressie lijden maken niet genoeg Alpha golven aan, die we nodig hebben voor een gebalanceerd and gelukkig leven.
Van nature zijn zicht en het gehoor het meest geschikt voor de beïnvloeding van hersengolven. Door het voeden van auditieve en visuele pulserende stimulatie aan het brein beginnen de hersenen na korte tijd te resoneren oftewel te entraineren op dezelfde frequentie als de stimulans. Op deze manier kunnen we de hersengolven langzamer laten werken ten behoeve van meditatie, en verzachting van pijn bewerkstelligen door een droomsituatie te creëren en de slaap te bevorderen.
Audio-Visuele-Entrainment kan ook gebruikt worden om hersengolven te versnellen. Daarom is een MindMachine een ideaal instrument voor de behandeling van stoornissen als resultaat van langzame hersengolven, zoals Attention Deficit Disorder (ADD), inwendig hersenletsel, fibromyalgie, PMS, chronische vermoeidheid. Licht en geluid stimulatie kan ook gebruikt worden om depressie, angsten, slapeloosheid en hyperspanning te verminderen, maar ook voor niet-klinische toepassingen zoals het vergroten van mentale prestaties en creativiteit.
Bovendien scheppen de beelden die door het licht en geluid gecreëerd worden, een focus voor de geest en doen op die manier interne dialoog en het gebabbel verstillen. De verschillende gebieden in het brein integreren tot één functionerende unit zoals dat gebeurt bij meesters van meditatie.
Met een Mind-Machine kunnen de meeste mensen dezelfde vrede en stilte ondervinden als iemand die mediteert, simpelweg door een half uur een Mind-Machine te gebruiken.
Let op: Mind-Machines zijn niet geschikt voor epileptici. Personen die een pacemaker dragen en/of een geschiedenis hebben van geestelijke afwijkingen dienen een Mind-Machine niet te gebruiken zonder voorafgaand overleg met hun behandelend geneesheer.
De geschiedenis van Audio-Visuele-Entrainment
Veel mensen zijn in de veronderstelling dat hersengolf entrainment oftewel “het meevoeren van hersengolven” door toebrenging van repeterend pulserend licht en geluid een nieuwe technologie is. Toch kan de oorsprong van hersengolf entrainment door audiovisuele stimulatie al van heel ver terug gevonden worden.
Al vanaf de oudheid wisten de Sjamanen en medicijnmannen dat door het gebruik van vuur en trommels andere bewustzijnsstaten ervaren konden worden. De flikkerende vlammen en het ritmische geluid van de trommels wekten een trance op die inzichten, antwoorden en kracht leek te verschaffen.
Het eerste gedocumenteerde experiment met licht stimulatie werd gedaan door Ptolemy 200 AD. Door het spinnen van een wiel met spaken in de zon merkte hij de duidelijke onbeweeglijkheid van de straal door het wiel boven een bepaalde snelheid. Ook merkte hij op dat het flikkerende licht er de oorzaak van was, dat er patronen en kleuren vóór zijn ogen verschenen.
In het begin van de twintigste eeuw gebruikte de Franse psycholoog Pierre Janet in het Salpetriere Ziekenhuis in Frankrijk, een hersengolf meevoerend “apparaat” dat bestond uit een kerosine lantaarn en een stroboscoop wiel dat werd gebruikt als medische behandeling. Hij kalmeerde hierdoor zijn patiënten door in hun ogen flikkerend licht, dat door het stroboscoopwiel kwam, te schijnen. Hun depressies, hysterische aanvallen en
spanningen verminderden hierdoor. Dit was de eerste klinische methode die gebruik maakte van audiovisuele entrainment van de hersengolven oftewel AVE.
In 1934 publiceerden Adrian en Matthews hun resultaten, die lieten zien dat het Alpha ritme kon worden “opgevoerd” boven en beneden de natuurlijke frequentie met licht stimulatie.
In de veertiger jaren gebruikte de Britse neuroloog W. Gray Walter een elektronische stroboscoop en een ECG (elektrocardiogram) om wat hij zag als het “ flikkerende licht fenomeen” te onderzoeken, de soortgelijke trancestaat van diepgaande ontspanning en levendige geestelijke visualisaties. Hij was ook verbaasd om uit te vinden dat het flikkerende licht de hersengolf activiteit van de gehele hersenschors bleek te veranderen en niet enkel de delen van de hersenen die zijn gebonden aan visie. Walter schreef ook: “De subjectieve ervaringen van de duizenden personen die de flitsen ontvingen waren zelfs nog het meest intrigerend. De gebruikers meldden lichten zoals kometen, ultra onmogelijke kleuren en visualisaties.”
In de jaren zestig en zeventig ontdekten de wetenschappers dat de effecten van ritmisch licht bij bepaalden frequenties verbazende winstgevende gevolgen konden hebben inclusief: verhoogde IQ scores, verbeterde mentale prestaties en grotere synchronisatie tussen de creatieve en analytische delen van de hersenen. Gedurende deze periode kwamen wetenschappers erachter dat het toevoegen van auditieve stimulatie het effect van ritmisch licht verhoogde.
In de jaren tachtig liet de technologische voorsprong in micro elektronica en de verfijning van elektronisch fysiologisch meetbaar apparatuur uitvinders toe om verrassend complexe licht en geluid apparatuur te maken. Deze produceerden een groot assortiment aan tonen, koorden en ritmen frequenties en een selectie van lichtpatronen dat gebruikers de mogelijkheid gaf om het juiste licht en geluid te kiezen voor hun benodigdheden.
Audiovisuele stimulatie, alhoewel geen nieuw concept, heeft recent veel aandacht van de media gekregen. In de loop van de jaren zijn er vele verschillende fabrikanten geweest die AVE apparaten produceerden. Deze apparaten hebben zich geëvolueerd van grote dure “sciencefictionachtige” uitziende apparaten naar compacte, makkelijk te gebruiken, draagbare units. Meer en meer horen we van gezondheidscentra, kuuroorden en holistische centra die licht en geluid technologie aanbieden aan hun klanten.

Binckhorstlaan 135 2516 BA Den Haag

Onze openingstijden zijn:

Ma t/m vrij 9:00 uur - 18.00 uur
Za: 9.00 uur - 14.00 uur.
Zo: gesloten